UKS "Ziółka" Klęka Mistrzyniami Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt w kategorii under - 10 ! Trener: Ireneusz Janicki, skład: Laura Cichoń, Sandra Cichoń, Agata Kaczmarek, Alicja Krzykos, Sandra Orwat (wszystkie Klęka), Karolina Berdyszak (Rogusko), Martyna Boguszyńska (Kórnik) ,Klaudia Nogalska (Poznań), Roksana Skoracka (Kluczewo), Kamila Żarnecka (Kalisz - królowa strzelczyń turnieju - 7 goli).

ROK 2011 pod hasłem
"Jestem sprawny i zdrowy, wszystko wchodzi do głowy !"
Od 2011 roku w programie
BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

30 marca 2012 - Uwaga ! Ostrożnie z prądem !
Prezentacja pana Pawła Mikołajewskiego w naszej szkole.

Uczestniczylismy dziś na holu szkolnym w bardzo ciekawej prezentacji. Prowadził ją właściciel firmy elektrycznej, pan Paweł Mikołajewski. Nie od dziś wiadomo, że z prąd jest bardzo pożyteczny, jednak nie ma z nim żartów ! Jak najlepiej się przekonać, czy płynie prąd ? Uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach, które przygotował nasz gość. Sprawdzaliśmy działanie baterii słonecznej, prądnicy wiatrowej, sprawdzaliśmy czy ołówek przewodzi prąd elektryczny. Przewodzi nawet drewno, oczywiście namoczone w wodzie ! Dowiedzieliśmy się również, dlaczego ptaki mogą siadać na liniach energetycznych. Wiemy już, że nie możemy nigdy dotykać pozostawionych na dworze przewodów elektrycznych, a z informacją o awarii elektrycznej dzwonimy pod numer 991. Dziękujemy za ten bardzo ciekawy pokaz !


1 marca 2012 - Prezentacja pani Marioli Dzierli
"Mały obywatel - Co to właściwie jest, ta władza ?"

W dn.1.03.2012r. w klasach I- III została zaprezentowana prezentacja pt: "Państwo, prawo, społeczeństwo - Mały obywatel", którą przedstawiła Mariola Dzierla. Prezentacja była wprowadzeniem dzieci w dość trudne pojęcia dotyczące naszego państwa.
W trakcie realizacji programu: Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń zostały przeprowadzone scenariusze zajęć z dziećmi mające na celu przybliżenie dzieciom rozumienia pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się co to jest państwo i kto sprawuje najwyższą władzę w państwie polskim. Zapoznały się z pracą parlamentu czyli: Sejmu i Senatu. Na przedstawionych slajdach obejrzały salę obrad Sejmu i Senatu. Zgromadziły informację na temat powstawania ustawy oraz poznały znaczenie tego pojęcia. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat świadomości" małego obywatela". Dzieci przedstawiały różne propozycje, co należy robić i jak się zachowywać, aby być świadomym małym obywatelem. W dn.1.03.2012r. w klasach I- III została zaprezentowana prezentacja pt: " Państwo, prawo, społeczeństwo – Mały obywatel", którą przedstawiła Mariola Dzierla. Prezentacja była wprowadzeniem dzieci w dość trudne pojęcia dotyczące naszego państwa. W trakcie realizacji programu: Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń zostały przeprowadzone scenariusze zajęć z dziećmi mające na celu przybliżenie dzieciom rozumienia pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się co to jest państwo i kto sprawuje najwyższą władzę w państwie polskim. Zapoznały się z pracą parlamentu czyli: Sejmu i Senatu. Na przedstawionych slajdach obejrzały salę obrad Sejmu i Senatu. Zgromadziły informację na temat powstawania ustawy oraz poznały znaczenie tego pojęcia. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat świadomości" małego obywatela". Dzieci przedstawiały różne propozycje, co należy robić i jak się zachowywać, aby być świadomym małym obywatelem. Na koniec dyskusji wspólnie zebraliśmy propozycje i uznaliśmy, że: "Uważne obserwowanie świata, który nas otacza i próbowanie zmienianie go na lepsze, to znaczy być świadomym małym obywatelem. Być obywatelem, członkiem społeczeństwa oraz przestrzeganie prawa stanowi o świadomym uczestniczeniu w życiu społecznym i politycznym kraju. Oznacza wybór i wpływ na to co się dzieje wokół człowieka i w jaki sposób się to odbywa. Prezentacja zakończyła się debatą uczniowską. Uczniowie wypowiadali się na tematy dotyczące edukacji obywatelskiej, które zostały zaprezentowane podczas prezentacji.
Na koniec dyskusji wspólnie zebraliśmy propozycje i uznaliśmy, że: "Uważne obserwowanie świata, który nas otacza i próbowanie zmienianie go na lepsze, to znaczy być świadomym małym obywatelem. Być obywatelem, członkiem społeczeństwa oraz przestrzeganie prawa stanowi o świadomym uczestniczeniu w życiu społecznym i politycznym kraju. Oznacza wybór i wpływ na to co się dzieje wokół człowieka i w jaki sposób się to odbywa. Prezentacja zakończyła się debatą uczniowską. Uczniowie wypowiadali się na tematy dotyczące edukacji obywatelskiej, które zostały zaprezentowane podczas prezentacji /M.Dzierla/.


2 lutego 2012 - Spotkanie z p. aspirantem Michałem Szymurskim,
policjantem z Powiatowej Komendy Policji w Środzie Wlkp.
"Bezpieczeństwo w szkole i w domu."

W dn.02.02.2012r .odbyło się spotkanie z panem aspirantem Michałem Szymurskim policjantem Powiatowej Komendy Policji w Środzie Wlkp. na temat reguł prawa cywilnego i karnego dla kl. I-III. Tematem spotkania było przybliżenie odpowiedzialności karnej osoby nieletniej za popełnienie czynu zabronionego. Pan aspirant przypomniał wszystkim dzieciom o odpowiedzialności za swoje własne postępowanie oraz o popełnianych przez osoby nieletnie zachowań świadczących o demoralizacji. Wyjaśnił znaczenie pojęcia demoralizacja i co należy przez nie rozumieć. Podczas spotkania policjant tłumaczył uczniom, jakie zagrożenia niosą za sobą uzależnienia związane z używaniem papierosów, alkoholu, narkotyków. Zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne posługiwanie się stronami internetowymi, które niosą za sobą wiele różnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. W celu przekazania jak najszerszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa internetowego najmłodszych użytkowników pobudził ich świadomość na temat zagrożeń, na które narażone są dzieci i w jaki sposób te zagrożenia mogą wpłynąć na ich rozwój. Przypomniał wszystkie numery alarmowe na które można dzwonić kiedy dzieje się coś złego.
Wspólnie z uczniami utrwalił zasady:
- zachowania wobec osób obcych, nieznajomych;
- prawidłowego poruszania się po drogach;
- zachowania, gdy dziecko przebywa samo w domu;
- postępowania, gdy ktoś nam grozi, zaczepia;
- zachowania ,gdy dziecko napotka błąkające się bezpańskie psy.
Każdego dnia trzeba mówić, pokazywać, kierować, motywować, by młodzi ludzie stosowali zasady bezpieczeństwa. Warto w każdej chwili pokazywać młodym ludziom jak żyć bezpiecznie, by poznane zasady i reguły pomogły im w codziennym szkolnym życiu, jaki kiedyś w samodzielnej dorosłości. Dzięki lepszej świadomości prawnej i znajomości wszystkich zasad bezpieczeństwa młodzi ludzie w przyszłości mogą uniknąć wielu kłopotów /M.Dzierla/.


25 stycznia 2012 - Program profilaktyczny "Nie jesteś sam!"
Spotkanie z p. Bernadetą Staszak - dyrektorem PCPR w Środzie Wlkp.

Spotkanie odbyło się dnia 24.01.2012r. z klasami 1-3 i 4 -6 na szkolnym holu w Zespole Szkół w Klęce. Tematem było uświadomienie uczniom istnienia sytuacji, w której dzieci czują się osamotnione i nie uzyskują wsparcia ze strony dorosłych osób. Prowadząca zaprezentowała przyczyny takiego stanu : niepełna rodzina, choroba, brak domu, odmienna narodowość, zła sytuacja materialna, niezrozumienie. Podczas spotkania uczniowie wypowiadali się, jak czuliby się w poszczególnych sytuacjach. Wymieniali uczucia, które by im towarzyszyły ( projekcja ): oszustwo, tłumienie uczuć, agresja, wstyd, nie proso o pomoc, sięganie po alkohol.
Prowadząca zaprezentowała możliwości wyjścia z tych sytuacji, wskazała instytucje i mechanizmy pomocy: Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczne, fundacje, telefon zaufania, świetlice środowiskowe.
Spotkanie uczniowie ocenili jako pożyteczne, bowiem dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy dla siebie lub innych. Na lekcjach wychowawczych uczniowie klasy 6a wykonają plan pracy własnego stowarzyszenia na rzecz pomocy osobom wykluczonym. Stworzą plakaty i hasła, które wywieszą na holu. To będzie także uwrażliwiało na ten problem.


9 grudnia - Spotkanie z "Policją" i "Strażą Pożarną"

To nie pierwsze spotkanie dzieci z Zespołu Szkół w Klęce z panią Edytą Kwietniewską, rzecznik policji w Środzie Wlkp. oraz panem Piotrem Musielakiem, kapitanem straży pożarnej w Środzie Wlkp. Dzieci zapamiętały bardzo dużo informacji z ostatniej pogadanki. Dziś podejmowane były bardzo ważne tematy dotyczące bezpieczeństwa w szkole, na ulicy, w domu. Pani Rzecznik opowiadała o bezpiecznym korzystaniu z dróg publicznych, o unikaniu kontaktów z nieznajomymi i postepowaniu w przypadku spotkania, podejrzanie zachowujących się zwierząt. Pan strażak przestrzegał przed niebezpiecznymi zabawami z ogniem, mówił o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz namawiał do dokonywania przez rodziców dzieci, przeglądów urządzeń grzewczych i gazowych przed sezonem zimowym. Po spotkaniu dzieci otrzymały foldery i nalepki informujące o bezpieczeństwie. Podziękowaliśmy prowadzącym zajęcia aloesami ufundowanymi przez Phytopharm. Dziękujemy ! /A.Pachala/


5 grudnia 2011 - Pamiętaj! Możesz uniknąć niepełnosprawności.
Spotkanie z panem Sławomirem Florkowskim.

Pan Sławomir Florkowski kilka lat temu uległ wypadkowi na motocyklu. Dziś chętnie cofnąłby czas..., jednak ponieważ jest to niemożliwe przestrzega młodzież przed nadmierną brawurą w życiu. Uczniowie w rozmowie uświadamiali sobie, że w pewnych sytuacjach, które mogą stać się niebezpiecznymi, należy zachować zdrowy rozsądek. Jazda na motocyklu, samochodem, na nartach, czy pływanie mogą sprawiać wiele radości, gdy przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dziś dzięki panu Sławkowi wiemy więcej na ten temat ! Dziekujemy !

Zastanawiacie się często jak żyć obok osoby niepełnosprawnej ? Oto kilka porad:
1. Przede wszystkim należy pamiętać, że sam fakt bycia niepełnosprawnym nie oznacza, że osoba ta zawsze potrzebuje pomocy. Jeżeli znajduje się w przyjaznym dla siebie otoczeniu, zazwyczaj jest w stanie sama sobie poradzić.
2. Każda osoba niepełnosprawna jest świadoma na ile ją stać i jak wiele może zrobić sama, a kiedy musi poprosić o pomoc. Dlatego nigdy nie zakładaj, że ona sama czegoś nie zrobi, nie wykluczaj jej z działań. Jeżeli nie będzie mogła sobie poradzić, sama o tym powie.
3. Wiele osób niepełnosprawnych utrzymuje równowagę dzięki swoim rękom, dlatego też nie należy ich za nie chwytać, bo może to spowodować utratę równowagi, a w konsekwencji przewrócenie.
4. Ważne jest też używanie określonej terminologii w stosunku do osób niepełnosprawnych. Nigdy nie mów "niepełnosprawny", "niepełnosprawni", "niepełnosprawne" lepiej dodać "osoba", "osoby".
5. Podczas rozmowy z osobą na wózku najlepiej jest usiąść na krześle, aby być na jej poziomie, co pozwala na swobodny kontakt interpersonalny i wzrokowy.
6. Osoby niewidome lub słabowidzące są w stanie same poruszać się po ulicy, choć czasem korzystają z pomocy laski lub psa przewodnika. Bądź przygotowany na pomoc takiej osobie np. przeczytanie czegoś, ale tylko wtedy, gdy cię o to poprosi. Zanim nawiążesz kontakt fizyczny z osobą niewidzącą uprzedź ją o tym, bo może się ciebie przestraszyć /A. Pachala/.
Na podstawie: Broszura ze strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych


24 października 2011 - Ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce
w pozorowanym pożarze szkoły.

24 października o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Klęce rozległ się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu przeciwpożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w budynku szkoły. Wszyscy uczniowie i pracownicy, zgodnie z planem ewakuacji, opuścili budynek, udając się na boisko szkolne.
Wychowawcy klas zdali raport o frekwencji dyrektorowi szkoły pani Róży Doerffer - Jambor. Po odebraniu raportów o przebiegu ewakuacji, dyrektor szkoły odwołała alarm. Ewakuacja przebiegła w sposób sprawny i szybki (trwała około 2 minut). Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce.
Przeprowadzona sprawnie ewakuacja pokazała, że pracownicy szkoły przygotowani są do postępowania na wypadek pożaru. Akcja przeciwpożarowa była dużym przeżyciem dla uczniów tutejszej szkoły. Maciej Kurzawa i Dominik Matuszczak z klasy VI wcielili się w rolę ofiar pożaru, który miał miejsce na holu szkolnym.
Po przerowadzonej akcji zebraliśmy się na sali gimnastycznej. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali aparat ochrony dróg oddechowych, który zakłada się podczas wchodzenia do zadymionych pomieszczeń, przymierzali hełmy strażackie, oglądali buty chroniące nogi nawet w przypadku uderzenia młotkiem i do których nie wbije się gwóźdź. Dowiedzieli się, że w czasie akcji pełen ekwipunek strażaka waży do 15 kg!
Dzięki tak profesjonalnie przeprowadzonym pokazom ratowniczym, uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Klęce serdecznie dziękują Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce, Panu Gogulskiemu oraz wszystkim strażakom za przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych i pokazów ratowniczych w szkole /A.Pachala/.