DZIAŁALNOŚĆ NA ROK SZKOLNY 2005/ 2006.
1. Uczestnictwo w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” w klasach IV – VI.
2. 24 października – Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych.

Tego dnia bibliotekę odwiedziło 80 czytelników, którzy podpisali się na świątecznej liście odwiedzin. Uczniowie chętnie rozwiązywali krzyżówkę z hasłem „biblioteka”. W nagrodę otrzymali lizaki. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawka książek „Ulubione książki naszych nauczycieli”. W dniu święta biblioteki przeprowadzono wśród uczniów plebiscyt na najciekawszą książkę. Zwyciężyły „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren i „Kubuś Puchatek” A. A. Milne.

3. Spotkanie z pisarką.

Dnia 9 listopada gościła w naszej szkole pisarka Izabella Klebańska, autorka książki „Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I- III. Pisarka recytowała swoje wiersze. Opowiadała ciekawe historie o muzyce, a także zapraszała dzieci do wspólnej zabawy. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
4. 25 listopada- Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Z tej okazji w bibliotece szkolnej odbyła się impreza czytelnicza dla uczniów klas I- III. Najmłodsi czytelnicy recytowali wiersze o misiach, wysłuchali opowiadania Marii Kownackiej „Stary zielony miś”, bawili się w odgadywanie zagadek, śpiewali piosenki. Obejrzeli również wystawkę pluszowych misiów i książek o misiach. Czytelnikom ta impreza bardzo się podobała.
5. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla klas IV – VI.

W konkursie, który odbył się 28 listopada 2005r., wzięło udział 13 uczniów z klas IV – VI. Każdy uczestnik recytował jeden dowolny wiersz.

Pierwsze miejsce zajęła Dorota Konarkowska (kl. VI a),
drugie miejsce zajęła Natalia Majchrzak (kl. IV b),
trzecie miejsce zajął Krzysztof Kiełbowski (kl. V b).

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Nowym Mieście nad Wartą. Dorota Konarkowska zajęła II miejsce.
6. Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

Dnia 3 stycznia uczniowie klasy I a i dnia 9 stycznia 2006 r. uczniowie klasy I b zostali czytelnikami biblioteki szkolnej. Najmłodsi czytelnicy zapoznali się z biblioteką i jej zbiorami, z regulaminem wypożyczalni. Następnie złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki. Pierwsza wizyta najmłodszych uczniów w bibliotece zakończyła się wypożyczeniem samodzielnie wybranej książki.
7. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Wszyscy kochamy Kubusia Puchatka” dla uczniów klas II.

 Z okazji 50 rocznicy śmierci A. A. Milne, angielskiego pisarza książek dla dzieci biblioteka Szkoły Podstawowej w Klęce razem z Biblioteką Publiczną Gminy w Nowym Miecie nad Wartą zorganizowały konkurs czytelniczy dla uczniów klas II. Celem konkursu było sprawdzenie stopnia znajomości książki„ Kubuś Puchatek”. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym.W naszej szkole konkurs odbył się 26 stycznia. Wzięło w nim udział 33 uczniów. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się: Katarzyna Krzywosądzka (kl. II b), Daria Durczak (kl. II b), Dominik Joachimiak (kl. II a).  Etap międzyszkolny odbył się 8 lutego w czytelni Biblioteki  Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą. Wzięło w nim udział 12 uczniów ze szkół w Boguszynie, w Kolniczkach, w Chociczy, w Klęce. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością książki „ Kubuś Puchatek” i konieczne były dogrywki.   
Laureaci konkursu:
I miejsce —Kinga Kaźmierczak (SP w Boguszynie)
II miejsce —Aleksandra Cerekwicka (SP w Chociczy)
III miejsce— Milena Piasecka (SP w Kolniczkach)
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
Z tej okazji w bibliotece szkolnej odbyła się impreza czytelnicza dla uczniów klas I- III. Najmłodsi czytelnicy recytowali wiersze o misiach, wysłuchali opowiadania Marii Kownackiej „Stary zielony miś”, bawili się w odgadywanie zagadek, śpiewali piosenki. Obejrzeli również wystawkę pluszowych misiów i książek o misiach. Czytelnikom ta impreza bardzo się podobała.
8. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Czytam i znam baśnie” dla uczniów klas III i IV.

Konkurs czytelniczy odbył się w dniach 27 i 28 marca 2006 r. Wzięło w nim udział 22 czytelników. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością podanych w regulaminie trzech baśni H. Ch. Andersena i trzech baśni Ch. Perraulta.
Laureaci konkursu:
I miejsce – Joanna Wicijowska (klasa III b)
II miejsce – Natalia Majchrzak (klasa IV b)
III miejsce – Joanna Szymendera (klasa III a), Magdalena Jakubowska (klasa IV b)
Zwycięzcy konkursu czytelniczego otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
9. Zorganizowanie kiermaszu taniej książki.

W dniach od 5 do 16 grudnia 2005 r. biblioteka szkolna zorganizowała kiermasz taniej książki. Dzięki temu wzbogaciła swój księgozbiór o 15 książek.
10. Zorganizowanie kiermaszu książek z okazji Dnia Dziecka i Dnia Folkloru.

Dnia 3 czerwca 2006 r. biblioteka szkolna zorganizowała kiermasz książek na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka i Dnia Folkloru. Dzięki temu wzbogaciła swój księgozbiór o 9 książek.
11. Pomoc uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – pomoc w doborze literatury, porady indywidualne.
12. Pomoc uczniom wymagającym szczególnej opieki:

a) nauka czytania – zajęcia dla uczniów klas I – III, b) udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji oraz pomoc w ich odrabianiu, c) wskazywanie odpowiedniej literatury – porady w wyborach czytelniczych, d) zachęcanie do korzystania z księgozbioru podręcznego.
13. Praca z aktywem czytelniczym: owijanie książek, przygotowanie wystawek, informowanie wychowawców o wynikach czytelnictwa uczniów.
14. Przygotowanie wystawek:

§ „Książki naszego dzieciństwa” (październik) § Życie i twórczość Marii Konopnickiej (październik) § Życie i twórczość Adama Mickiewicza (listopad) § „Polska Wigilia” (grudzień) § „Zima w poezji” (styczeń/luty) § Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza (maj)
NAJLEPSI CZYTELNICY
 (ROK SZKOLNY 2005/2006)