DZIAŁALNOŚĆ NA ROK SZKOLNY 2006/2007.
1. Uczestnictwo w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” w klasach IV – VI.
2.Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

Uczniowie klas I a i I b razem z wychowawcami odwiedzili bibliotekę szkolną już we wrześniu. Zapoznali się z biblioteką i jej zbiorami, z regulaminem wypożyczalni. Uroczyście przyrzekli, że będą szanować książki. Wszyscy zapisali się do biblioteki szkolnej. Najmłodsi czytelnicy mieli okazję po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć książki. To było dla nich wielkie przeżycie.

3. Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Czy znasz książkę „Dzieci z Bullerbyn”? dla uczniów klas III.

Dla uczczenia pamięci szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren [1907-2002], autorki książek dla dzieci i młodzieży, biblioteka Szkoły Podstawowej w Klęce oraz Biblioteka Publiczna Gminy w Nowym Mieście nad Wartą zorganizowały konkurs czytelniczy pt. „Czy znasz książkę „Dzieci z Bullerbyn”? dla uczniów klas III szkół podstawowych. Celem konkursu była popularyzacja książki „Dzieci z Bullerbyn” oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. W szkole w Klęce konkurs odbył się 21 lutego 2007r. Wzięło w nim udział 14 uczniów. Do etapu gminnego zakwalifikowali się: Zofia Łuczak (kl. III a), Monika Krause (kl. III a), Michał Adamczak (kl. III b).
Etap gminy konkursu odbył się 20 marca 2007 r. w czytelni Biblioteki Publicznej Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Wzięło w nim udział 12 uczniów z Boguszyna, Chociczy, Klęki i Kolniczek. Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością treści lektury. Laureaci konkursu:
I miejsce— Kinga Kaźmierczak (Boguszyn)
II miejsce— Milena Piasecka (Kolniczki)
III miejsce— Weronika Kropska (Chocicza)
Zwycięzcy otrzymali w nagrodę książki, dyplomy, zakładki. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy i zakładki. Przed konkursem odbyło się krótkie przedstawienie pt. „Życie i twórczość Astrid Lindgren”, które przygotowali członkowie kółka czytelniczego biblioteki nowomiejskiej razem z panią Małgorzatą Pacholską. Inscenizacja bardzo się podobała dzieciom i nauczycielom bibliotekarzom.

4. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dnia 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji w szkole w Klęce odbył się apel, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Najpierw odbyła się krótka część artystyczna o życiu i twórczości szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Potem pani bibliotekarka omówiła stan czytelnictwa w poszczególnych klasach. Najlepszy czytelnik Przemek Macioszczyk z klasy II b otrzymał nagrodę książkową, a 35 czytelników słodycze.
5. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Lassie wróć” dla uczniów klas IV – VI.

Konkurs odbył się dnia 9 maja 2007 r. w Szkole Podstawowej w Klęce. Wzięło w nim udział 6 uczniów klas IV-VI, którzy pisali test ze znajomości książki E. Knighta „Lassie wróć”.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Małgorzata Konarkowska
II miejsce - Natalia Majchrzak
III miejsce - Marta Derlichowska
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci książek.
6. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Mój ulubiony bohater bajkowy” dla uczniów klas I.

Dnia 8 maja 2007r. biblioteka szkolna w Klęce przeprowadziła konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater bajkowy”. W konkursie wzięło udział 30 uczniów klas I. Dzieci swoje prace malowały kredkami. Okazało się, że ulubionym bohaterem jest Kubuś Puchatek. Komisja przyznała 7 nagród. Książki otrzymali: Weronika Pachala, Alicja Patelka, Jola Mirowska, Michał Pilarczyk, Maciej Kwatek, Julia Cicha, Karina Wielgosz.
7. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Czytam i znam lektury” dla klas II.

Dnia 6.06.2007r. biblioteka szkolna w Klęce przeprowadziła konkurs czytelniczy „Czytam i znam lektury”. W konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas II, którzy rozwiązywali test ze znajomości lektur. Młodzi czytelnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością utworów. Zwycięzcy konkursu: I miejsce - Filip Kurzawa, II miejsce - Przemek Macioszczyk, III miejsce - Jakub Drzewiecki, IV miejsce - Aleksandra Haak. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę książki.
8. Zorganizowanie kiermaszu taniej książki

W dniach od 26 października do 13 listopada 2006 r. biblioteka szkolna zorganizowała kiermasz taniej książki. Dzięki temu wzbogaciła swój księgozbiór o 17 książek.
9.Zorganizowanie kiermaszu książek z okazji Dnia Dziecka.

Dnia 3 czerwca 2007 r. biblioteka szkolna zorganizowała kiermasz książek na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Dzięki temu wzbogaciła swój księgozbiór o 15 książek.
10. Spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke.

Spotkanie odbyło się 18 czerwca 2007 r. w Bibliotece Publicznej Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Wzięło w nim udział 28 uczniów ze szkoły w Klęce. Grzegorz Kasdepke czytał fragmenty swoich książek, a także chętnie odpowiadał na liczne pytania młodych czytelników. Godzinne spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów. Uczniowie mogli też kupić książki autora.

11. Pomoc uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – pomoc w doborze literatury, porady indywidualne.
12. Pomoc uczniom wymagającym szczególnej opieki:

a) nauka czytania – zajęcia dla uczniów klas I – III, b) udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji oraz pomoc w ich odrabianiu, c) wskazywanie odpowiedniej literatury – porady w wyborach czytelniczych, d) zachęcanie do korzystania z księgozbioru podręcznego.
13. Praca z aktywem czytelniczym: owijanie książek, przygotowanie wystawek, informowanie wychowawców o wynikach czytelnictwa uczniów.
NAJLEPSI CZYTELNICY - KLASY
 (ROK SZKOLNY 2006/2007)