Działalność 2017/2018

Działalność 2016/2017

Działalność 2015/2016

Działalność 2014/2015

Działalność 2013/2014

Działalność 2012/2013

Działalność 2011/2012

Działalność 2010/2011

Działalność 2009/2010

Działalność 2008/2009

Działalność 2007/2008

Działalność 2006/2007

Działalność 2005/2006

Działalność 2004/2005

Działalność 2003/2004

Działalność 2002/2003

Opracowała: Irena Farfus farfus@wp.pl
Skład komputerowy: Artur Pachala pachala@go2.plBiblioteka mieści się na pierwszym piętrze budynku szkolnego. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Nie jest jeszcze skomputeryzowana. Ze zgromadzonego księgozbioru korzysta 348 uczniów z klas I - VI, nauczyciele i pracownicy szkoły. Czytelnicy mają wolny dostęp do wszystkich półek. W bibliotece jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 - 14.008.00 - 14.008.00 - 14.008.00 - 14.008.00 - 14.00
1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: - wypożyczając je do domu (lektura szkolna, literatura piękna, książki popularnonaukowe), - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny i czasopisma).
3. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki (w tym lektura) na okres 2 tygodni.
4. Po przeczytaniu książki zwracamy do biblioteki, bo czekają na nie inni czytelnicy.
5. Wszystkie książki są własnością społeczną, a więc i twoją, szanuj je, nie zagniataj rogów, nie plam.
6. Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę biblioteczną zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości aktualnej ceny zagubionej (zniszczonej) książki.
7. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy obowiązkowo zwrócić wszystkie książki do biblioteki.
8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
9. Troskę o ład i piękno biblioteki powierza się czytelnikom.
Klęka, dnia 1.09.2001r.

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
4. W czytelni należy zachować ciszę.
5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
6. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybrać potrzebne mu książki lub czasopisma.
7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, a książki oddaje się bibliotekarzowi.
8. Książki i czasopisma należy szanować.
9. Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.
Klęka, dnia 1. 09. 2001 r.
Księgozbiór liczy 5889 woluminów. Ustawiony jest w układzie działowo - alfabetycznym. Wyodrębniono:
· lektury do języka polskiego (podział wg klas)
· beletrystykę dla dzieci i młodzieży (podział wg działów oznaczonych symbolami literowymi)
· księgozbiór podręczny (podział wg UKD)
· księgozbiór dla nauczycieli (wg przedmiotów nauczania)
· książki popularnonaukowe (podział wg UKD)

W czytelni można skorzystać z następujących czasopism:
· "Biblioteka w Szkole"
· "Edukacja Medialna"
· "Ekoświat"
· "Głos Nauczycielski"
· "Internet"
· "Język Polski w Szkole dla klas IV - VI"
· "Komputer w Szkole"
· "Korepetytor"
· "Lider"
· "Młody Technik"
· "National Geographic"
· "Nauczanie Początkowe"
· "Otwarta Szkoła"
· "Płomyczek"
· "Polszczyzna"
· "Przyroda Polska"
· "Rycerz Niepokalanej"
· "Świat Nauki"
· "Świerszczyk"
· "Ten Świat"
· "Uczyć lepiej"
· "Wiedza i Życie"
· "Wszystko dla Szkoły"
· "Wychowanie Komunikacyjne"
W bibliotece gromadzi się też materiały audiowizualne.

KATALOGI BIBLIOTECZNE

1. Katalog alfabetyczny - informuje o tym czy poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w bibliotece. Karty ułożone są w kolejności abecadłowej haseł. Korzystamy z niego, jeżeli znamy autora danej książki.
2. Katalog rzeczowy - pozwala czytelnikowi zorientować się, jakie książki na interesujący go temat znajdują się w bibliotece.
3. Katalog literatury pięknej (wg działów oznaczonych symbolami literowymi)
4. Katalog literatury popularnonaukowej (wg UKD)
5. Katalog ilustrowany lektur szkolnych (klasy I - VI).
Najlepsi czytelnicy
Imię i nazwiskoklasaliczba wypożyczonych książek w I półroczu
Patryk MikołajczakIIa18
Dorota StachowiakIIa18
Paulina StroińskaIIb69
Natalia AdamczakIIb27
Maja IdziaszekIIb23
Patrycja NawrockaIIIa33
Magdalena GraczykIIIa31
Natalia KrólakIIIa29
Szymon JędrzakIIIb33
Milena FleterIIIb29
Adrian KaczmarekIIIb28
Angelika HoffmanIVa20
Karolina RzepkaIVb17
Wojciech PatelkaVa12
Joanna OlejnikVIb15


Najlepsi czytelnicy 2001/2002 - zestawienie roczne
Imię i nazwiskoklasaliczba wypożyczonych książek w roku szkolnym 2001/2002
Martyna TadeuszakIa64
Anna MichalakIa57
Lidia RoszykIa51
Karolina SobczakIb51
Kinga KwiatkowskaIb46
Mateusz RurekIb39
Bartosz KrólIIa40
Paulina StroińskaIIb105
Natalia AdamczakIIb53
Angelika GęstaIIb52
Monika SzerleIIIa73
Natalia KrólakIIIa69
Magdalena GraczykIIIa56
Justyna NawrotIIIa54
Patrycja NawrockaIIIa48
Adrian KaczmarekIIIb49
Hanna WójkowskaIIIb46
Angelika HoffmanIVa39
Edyta MarcyjaniakIVb28
Karolina RzepkaIVb23
Patelka WojciechVa16
Aleksandra ŚliwińskaVb16
Joanna OlejnikVIb24
Agata TomczakVIb21
1.Uczestnictwo w realizacji ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" w klasach IV - VI.

2.Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej (luty).

3.Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I - III. Konkurs odbył się 20 lutego 2002 r. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 30 uczniów. Każdy uczestnik recytował jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce. Dominowały wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Aleksandra Spychalska (kl. II b)
II miejsce - Maja Idziaszek (kl. II b)
III miejsce - Magdalena Graczyk (kl. III a)
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy nagrody pocieszenia.

4.Zorganizowanie Gminnego Konkursu Czytelniczego "Spotkanie z panem Andersenem" dla uczniów klas IV. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: szkolnym (pisemny test w marcu) i międzyszkolnym (współzawodnictwo indywidualne). Etap międzyszkolny odbył się 22 kwietnia 2002 r. w naszej szkole. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych w Chociczy, Boguszynie, Klęce i Kolniczkach. Każdą szkołę reprezentowali czterej najlepsi uczniowie wyłonieni wcześniej w etapie szkolnym. Z naszej szkoły w konkursie uczestniczyli: Karolina Rzepka, Lidia Janicka, Justyna Paszczak, Filip Ranecki. I miejsce zajęło trzech uczniów. Jednym z nich był Filip Ranecki. Miejsca II i III zajęli uczniowie spoza naszej szkoły. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodycze. Uczestnicy konkursu obejrzeli inscenizację baśni oraz wysłuchali informacji o życiu i twórczości H. Ch. Andersena.

5.Zorganizowanie 23 kwietnia apelu dla uczniów klas I - VI w celu popularyzacji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Po części artystycznej wręczono najlepszym czytelnikom w szkole książki i słodycze. W holu szkoły wykonano okolicznościową gazetkę, a w czytelni wystawkę książek

L. M. Montgomery.

6.Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. "Moja ulubiona postać bajkowa". Konkurs odbył się 15 maja 2002 r. Wzięło w nim udział 22 uczniów z klasy I a. Nagrody książkowe otrzymali: Martyna Tadeuszak (I miejsce), Hanna Michalak (II miejsce), Szymon Stokłosa (III miejsce). Prace uczestników konkursu zostały wyeksponowane w czytelni, a po kilku dniach powstała z nich książeczka pt. "Moja ulubiona postać bajkowa", którą dzieci mogą oglądać w czytelni.

7.Spotkanie z Tadeuszem Bogackim - fizykiem, pedagogiem i pisarzem. Spotkanie odbyło się15 maja 2002 r. w naszej szkole. Wzięli w nim udział uczniowie klas I - III. T. Bogacki opowiedział dzieciom o swoim życiu i pracy oraz przeczytał im dwie książeczki, które napisał: "Wyścig żółwia ze ślimakiem", "W krainie spełnionych marzeń". Po spotkaniu uczniowie chętnie kupowali książki autora.

8.Zorganizowanie konkursu czytelniczego dla uczniów klas II i III pt." Czy znasz swoje lektury?"
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: klasowym i finałowym. W etapie klasowym uczniowie indywidualnie rozwiązywali test z zakresu znajomości lektur danej klasy. Wzięło w nim udział 45 uczniów z klas II i 50 uczniów z klas III. W etapie finałowym, który odbył się 14 czerwca 2002 r., wzięło udział 13 uczniów (7 z klas II i 6 z klas III). Uczestnicy indywidualnie odpowiadali na pytania.

Laureaci konkursu:
Kategoria klas drugich Kategoria klas trzecich
I miejsce - Aleksandra Spychalska I miejsce - Magdalena Graczyk
II miejsce - Dagmara Podgajska II miejsce - Aleksandra Jędrzak
III miejsce - Natalia Adamczak III miejsce - Anna Bogusz
III miejsce - Michał Rurek III miejsce - Natalia Świerkowska


Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy słodycze.

9.Udział w konkursie czytelniczym pt. "Moja ulubiona książka" organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV - VI. Trwał od października do maja. Finał konkursu odbył się 17 czerwca 2002 r. Uczestniczyło w nim 11 uczniów z naszej szkoły. Niestety pozostałe szkoły nie przystąpiły do konkursu. Zadaniem uczniów było przeczytanie 6 - 10 książek i opisanie ich w dzienniczku lektur. W czasie finału każdy prezentował jedną wybraną książkę, zachęcając do jej przeczytania. Uczniowie wystąpili w strojach stosownych do tekstu prezentowanej książki. Największą popularnością cieszyły się książki o Harrym Potterze.

Laureaci konkursu:
I miejsce - Agata Tomczak (kl.VI)
II miejsce - Joanna Grochowska (kl.VI)
III miejsce - Urszula Mieloszyk (kl.VI), Joanna Olejnik (kl.VI), Dorota Madej (kl.IV)

Biblioteka publiczna ufundowała cenne nagrody. Zdobywczyni I miejsca otrzymała aparat fotograficzny, a wszyscy uczestnicy nagrody książkowe.

10.Przygotowanie wystawek nowości i tematycznych:
· Polska Wigilia (grudzień)
· Życie i twórczość Ewy Szelburg - Zarembiny (wrzesień)
· Życie i twórczość Janiny Porazińskiej (listopad)
· Życie i twórczość Krystyny Boglar (grudzień)
· Życie i twórczość Marii Kownackiej (luty)
· Życie i twórczość Karola Maya (marzec)
· Życie i twórczość L. M. Montgomery (kwiecień)
· Życie i twórczość Marii Konopnickiej (maj)

11.Zorganizowanie kiermaszu książek podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

12.Pomoc uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych - pomoc w doborze literatury, porady indywidualne. 13.Pomoc uczniom wymagającym szczególnej opieki:

a) nauka czytania - zajęcia dla uczniów klas I - III,
b) udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji oraz pomoc w ich odrabianiu,
c) wskazywanie odpowiedniej literatury - porady w wyborach czytelniczych,
d) zachęcanie do korzystania z księgozbioru podręcznego.

14. Praca z aktywem czytelniczym: owijanie książek, przygotowanie apeli, wystawek, informowanie o wynikach czytelnictwa uczniów na lekcjach wychowawczych.

15.Współpraca z rodzicami:

a) wygłoszenie referatu "Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym" na zebraniu z rodzicami uczniów klasy I a,
b) zachęcanie do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez bibliotekę.