1. Uczestnictwo w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” w klasach IV – VI.

2. Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej (grudzień 2002 r.)

3. Udział w konkursie czytelniczym „Czy znasz twórczość Hugha Loftinga?” Z okazji 55 rocznicy śmierci znanego na całym świecie pisarza książek dla dzieci Hugha Jonesa Loftinga Biblioteka Publiczna Gminy w Nowym Mieście nad Wartą zorganizowała konkurs dla uczniów klas II – III. Trwał od 26 września do 15 października. Zadaniem uczniów było przeczytanie książki „Przygody doktora Dolittle” i rozwiązanie krzyżówki z hasłem. Uczestniczyło w nim 18 uczniów naszej szkoły. Wszyscy prawidłowo rozwiązali krzyżówkę i wzięli udział w losowaniu nagród książkowych. Nagrody wylosowały: Martyna Tadeuszak (kl. II a) i Aleksandra Spychalska (kl. III b)

4. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Czytelniczego „Legendy i podania naszego regionu”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – V. Przebiegał w dwóch etapach: szkolnym (pisemny test w listopadzie) i międzyszkolnym (współzawodnictwo indywidualne). W naszej szkole wzięło w nim udział 31 uczniów. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się: Angelika Hoffman, Karolina Rzepka, Filip Ranecki, Mateusz Piasecki. Etap międzyszkolny odbył się 3 grudnia 2002 r. w Bibliotece Publicznej Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Wzięło w nim udział 16 uczniów ze szkół podstawowych w Boguszynie, Chociczy, Klęce i Kolniczkach. Spotkanie rozpoczęło się gawędą Eugeniusza Czarnego kustosza Muzeum Regionalnego w Jarocinie na temat znaczenia legend dla poznawania historii. Potem rozpoczęły się rozgrywki finałowe. Wszyscy uczniowie byli świetnie przygotowani. Pierwsze miejsce zajęła Ilona Stachowska, drugie miejsce zajęli: Maciej Antczak, Wojciech Kędziora, Romana Kubiak, Katarzyna Mikołajczak, trzecie miejsce zajęły: Monika Kałużniak, Justyna Wartecka. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodycze.

5. Udział w konkursie „Najciekawsze i oryginalne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV naszej szkoły. Do biblioteki swoje prace nadesłali też uczniowie ze szkoły w Kolniczkach. Ogółem napłynęły dwadzieścia cztery pocztówki z życzeniami. Nagrody książkowe otrzymały uczennice naszej szkoły: Martyna Malinowska, Patrycja Nawrocka, Aleksandra Jędrzak.

6. Udział w konkursie „Najbardziej oryginalna ozdoba choinkowa” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły i z Kolniczek. Do biblioteki napłynęło około pięćdziesiąt prac. Nagrody rzeczowe otrzymały uczennice naszej szkoły: Agata Haak (kl. II a), Monika Joachimiak (kl. V a), Iwona Piotrowska (kl. VI a), Martyna Tadeuszak (kl. II a).

7. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „W krainie baśni” dla uczniów klas III. Uczestnicy musieli przeczytać podane w regulaminie baśnie H. Ch. Andersena i Ch. Perraulta. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: klasowym i finałowym. Etap klasowy odbył się 31 marca 2003 r. Wzięło w nim udział 24 uczniów, którzy indywidualnie rozwiązywali test z zakresu znajomości baśni. Etap finałowy odbył się 16 kwietnia 2003 r. Uczestniczyło w nim 7 uczniów, którzy indywidualnie odpowiadali na pytania. Wszyscy uczniowie byli świetnie przygotowani. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Jędrzejczak (kl. III a), drugie miejsce zajął Jacek Jędrzak (kl. III a), trzecie miejsce zajęła Aneta Roguszczak (kl. III a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy słodycze.

8. Zorganizowanie apelu w celu popularyzacji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. W apelu uczestniczyli uczniowie klas I – VI. Najpierw odbyła się część artystyczna, która przybliżyła uczniom historię książki i jej zmiany na przestrzeni dziejów. Następnie wręczono najlepszym czytelnikom książki i słodycze. Potem odbył się konkurs wiedzy o książce dla uczniów klas IV – VI. Każdą klasę reprezentował dwuosobowy zespół. Uczestnicy za prawidłowe odpowiedzi otrzymywali cukierki. Po apelu uczniowie mogli obejrzeć w czytelni wystawkę „Historia książki” oraz poznać legendę o św. Jerzym. 9. Spotkanie z Krzysztofem Petkiem – autorem cyklu powieści sensacyjno – przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Spotkanie odbyło się 8 maja 2003 r. w Bibliotece Publicznej Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Wzięli w nim udział uczniowie klas VI naszej szkoły. K. Petek bardzo interesująco opowiadał o swojej pracy oraz licznych wyprawach. Chętnie odpowiadał na pytania czytelników. Po spotkaniu czytelnicy mogli kupić książki autora i uzyskać autograf.

10. Zorganizowanie Konkursu Pięknego Czytania. W konkursie, który odbył się 21 maja 2003 r., wzięło udział 23 uczniów klas II. Każdy uczestnik głośno czytał wylosowany tekst (fragment lektury dla klasy II). Pierwsze miejsce zajęła Dagmara Świerkowska, drugie miejsce zajęli Joanna Hyży i Krzysztof Kiełbowski, trzecie miejsce zajęła Hanna Michalak. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

11.Zorganizowanie konkursu literackiego „Jesteśmy autorami baśni”. Konkurs odbył się 29 maja 2003 r. Wzięło w nim udział 12 uczniów klas IV. Pierwsze miejsce zajął Maciej Twardowski (kl. IV b), drugie miejsce zajęła Magdalena Graczyk (kl. IV a), trzecie miejsce zajęła Natalia Królak (kl.IV a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Nagrodzone baśnie można przeczytać w czytelni.

12.Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać bajkowa” dla uczniów klas I. Konkurs odbył się 2 czerwca 2003 r. Wzięło w nim udział 22 uczniów. Nagrody książkowe otrzymali: Agnieszka Graczyk (kl. I a), Mateusz Karmiński (kl. I a), Monika Wojciechowska (kl. I a), Kamil Miczke (Ib), Marta Kiel (kl. I b). Z prac uczniów powstała książeczka, którą dzieci mogą oglądać w czytelni.

13. Przygotowanie wystawek:
§ Twórczość J. H. Loftinga (wrzesień)
§ Życie i twórczość Wł. Bełzy (październik
§ J. M. Szancer – ilustrator książek dla dzieci (listopad)
§ K. Bunsch – autor książek historycznych (listopad)
§ Polska Wigilia (grudzień)
§ Życie i twórczość A. Bahdaja (styczeń)
§ Życie i twórczość I. Jurgielewiczowej (styczeń)
§ J. Verne – autor powieści przygodowych (luty)
§ J. Kulmowa – autorka utworów dla dzieci (marzec)
§ Dzieje książki (kwiecień)


14. Zorganizowanie kiermaszu książek z okazji Dnia Dziecka.

15. Pomoc uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – pomoc w doborze literatury, porady indywidualne.

16. Pomoc uczniom wymagającym szczególnej opieki:
a) nauka czytania – zajęcia dla uczniów klas I – III,
b) udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji oraz pomoc w ich odrabianiu,
c) wskazywanie odpowiedniej literatury – porady w wyborach czytelniczych,
d) zachęcanie do korzystania z księgozbioru podręcznego.


17. Praca z aktywem czytelniczym: owijanie książek, przygotowanie apeli, wystawek, informowanie o wynikach czytelnictwa uczniów na lekcjach wychowawczych.