1. Uczestnictwo w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” w klasach IV – VI.

2. Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
Dnia 12 września 2003 r. uczniowie klasy I b zostali czytelnikami biblioteki szkolnej, natomiast dnia 17 września uczniowie klasy I a. Najmłodsi czytelnicy zapoznali się z biblioteką i jej zbiorami, z regulaminem wypożyczalni. Następnie złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki. Na pamiątkę otrzymali zakładki do książek. Pierwsza wizyta najmłodszych uczniów w bibliotece zakończyła się wypożyczeniem samodzielnie wybranej książki.

3. Spotkanie z pisarką Anną Onichimowską.
Spotkanie odbyło się 24 października 2003 r. w czytelni Biblioteki Publicznej Gminy w Nowym Mieście n. Wartą. Wzięli w nim udział uczniowie klas V naszej szkoły. Pisarka ciekawie opowiadała o swojej pracy, a także czytała fragmenty swoich książek. Chętnie odpowiadała na liczne pytania czytelników. Uczniowie mieli okazję kupić książki napisane przez Annę Onichimowską i uzyskać autograf. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

4. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla kl. I – III.
W konkursie, który odbył się 14 stycznia 2004 r., wzięło udział 72 uczniów z klas I - III. Każdy uczestnik recytował jeden dowolny wiersz. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Sobczak (kl. III a), drugie miejsce zajęła Natalia Majchrzak (kl. II b), trzecie miejsce zajęły Aleksandra Szeszuła (kl. I a ), Monika Wojciechowska (kl. I b ), Joanna Wicijowska (kl. I b). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

5. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla klas IV – VI.
W konkursie, który odbył się 6 lutego 2004 r., wzięło udział 33 uczniów z klas IV - VI. Każdy uczestnik recytował jeden dowolny wiersz. Pierwsze miejsce zajęła Dorota Konarkowska (kl. IV a), drugie miejsce zajęła Monika Joachimiak (kl. VI a), trzecie miejsce zajęła Magdalena Graczyk (kl. V a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

6. Spotkanie z pisarką Wandą Chotomską.
Spotkanie odbyło się 18 lutego 2004 r. w czytelni Biblioteki Publicznej Gminy w Nowym Mieście n. Wartą. Wzięli w nim udział uczniowie klas III naszej szkoły. Pisarka czytała fragmenty swoich książek, ciekawie opowiadała o swojej pracy, chętnie odpowiadała na liczne pytania czytelników. Uczniowie mieli okazję kupić książki napisane przez Wandę Chotomską i uzyskać autograf. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

7. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Przygoda Koziołka Matołka”.
Konkurs odbył się 26 lutego 2004 r. Wzięło w nim udział 28 uczniów z klas I. Każdy uczestnik wykonał ilustrację do jednej przygody Koziołka Matołka. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Szymendera (kl. I a), drugie miejsce zajęła Monika Wojciechowska (kl. I b), trzecie miejsce zajęła Aleksandra Szeszuła (kl. I a).Wyróżnienia otrzymali: Filip Malinowski, Oskar Jankowiak, Martyna Zgolińska, Joanna Wicijowska (kl. I b), Paweł Banaszak (kl. I a). Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. 8. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Czy znasz książki Kornela Makuszyńskiego?” dla uczniów klas VI.
Konkurs odbył się 15 marca 2004 r. Wzięło w nim udział 20 uczestników, którzy indywidualnie rozwiązywali test z zakresu znajomości wybranych książek K. Makuszyńskiego. Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Witasik (kl. VI b), drugie miejsce Narcyz Ciamulski (kl. VI a), trzecie miejsce Szymon Łuczak (kl. VI a) i Justyna Paszczak (kl. VI b). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

9. Zorganizowanie apelu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
Dnia 23 kwietnia 2004 r. odbył się apel dla uczniów klas I – VI. Najpierw uczestnicy obejrzeli inscenizację pt. „Sąd nad książką” przygotowaną przez uczniów kl. V b. Potem dyr. szkoły wręczyła najlepszym czytelnikom Hannie Michalak (kl. III a) i Monice Joachimiak (kl. VI a) książki i 39 wyróżnionym czytelnikom słodycze. Została też wykonana gazetka tematyczna w holu szkoły.

10. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „W krainie baśni” dla uczniów klas III.
Konkurs odbył się 28 i 29 kwietnia 2004 r.Wzięło w nim udział 17 uczniów, którzy indywidualnie rozwiązywali test z zakresu znajomości podanych w regulaminie baśni H. Ch. Andersena i Ch. Perraulta. Wszyscy uczniowie byli świetnie przygotowani. Pierwsze miejsce zajął Dawid Królak (kl. III a), drugie miejsce zajął Jan Szymczak (kl. III b), trzecie miejsce zajęła Katarzyna Pilarczyk (kl. III b). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

11. Zorganizowanie Konkursu Pięknego Czytania.
W konkursie, który odbył się 19 maja 2004 r., wzięło udział 25 uczniów klas II. Każdy uczestnik głośno czytał wylosowany tekst (fragment lektury dla klasy II). Pierwsze miejsce zajęli Krzysztof Dudek (kl. II b) i Jakub Twardowski (kl. II a), drugie miejsce zajęli Sandra Kiżewska (kl. II a) i Albert Ostrowski (kl. II b), trzecie miejsce zajęli Magdalena Jakubowska (kl. II b) i Bartłomiej Półtorak (kl. II a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

12. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Znam przygody Harry`ego Pottera”.
Konkurs odbył się 19 maja 2004 r. Wzięło w nim udział 33 uczniów klas II – VI, którzy indywidualnie rozwiązywali test. Uczestnicy byli dobrze przygotowani. Pierwsze miejsce zajęli Sandra Janicka (kl. VI a) i Jacek Jędrzak (kl. IV a), drugie miejsce zajęła Lidia Janicka (kl. VI a), trzecie miejsce zajęła Kornelia Czeszyk (kl. IV a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

13. Zorganizowanie kiermaszu książek z okazji Dnia Dziecka.

14. Pomoc uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – pomoc w doborze literatury, porady indywidualne.

15. Pomoc uczniom wymagającym szczególnej opieki:
a) nauka czytania – zajęcia dla uczniów klas I – III,
b) udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji oraz pomoc w ich odrabianiu,
c) wskazywanie odpowiedniej literatury – porady w wyborach czytelniczych,
d) zachęcanie do korzystania z księgozbioru podręcznego.

16. Praca z aktywem czytelniczym: owijanie książek, przygotowanie apeli, wystawek, informowanie o wynikach czytelnictwa uczniów na lekcjach wychowawczych.

17. Przygotowanie wystawek:
§ 150. rocznica urodzin Antoniny Domańskiej (wrzesień)
§ Twórczość J. R. R. Tolkiena ((wrzesień)
§ Twórczość Jerzego Broszkiewicza (październik)
§ Życie i twórczość Juliana Tuwima (grudzień)
§ Polska Wigilia (grudzień)
§ Kornel Makuszyński – autor książek dla dzieci i młodzieży (styczeń)
§ W świecie baśni (marzec)
§ Twórczość Hanny Ożogowskiej (maj)