DZIAŁALNOŚĆ
ROK SZKOLNY 2004/ 2005.

1. Uczestnictwo w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” w klasach IV – VI.

2. Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Dnia 18 listopada uczniowie klasy I b, a dnia 19 listopada uczniowie klasy I a zostali czytelnikami biblioteki szkolnej. Najmłodsi czytelnicy zapoznali się z biblioteką i jej zbiorami, z regulaminem wypożyczalni. Następnie złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki. Na pamiątkę otrzymali zakładki do książek. Pierwsza wizyta najmłodszych uczniów w bibliotece zakończyła się wypożyczeniem samodzielnie wybranej książki.

3. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla kl. I – III. W konkursie, który odbył się 10 grudnia 2004 r., wzięło udział 40 uczniów z klas I - III. Każdy uczestnik recytował jeden dowolny wiersz. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Majchrzak (kl. III b), drugie miejsce zajęli Dominik Joachimiak (kl. I a), Angelika Wojciechowska (kl. II a), Weronika Rogozińska (kl. II a), trzecie miejsce zajęli Oskar Jankowiak (kl. II b), Patrycja Ratajczak ( kl. II b), Wojciech Idkowiak (kl. II a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

4. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla klas IV – VI. W konkursie, który odbył się 13 grudnia 2004 r., wzięło udział 25 uczniów z klas IV - VI. Każdy uczestnik recytował jeden dowolny wiersz. Pierwsze miejsce zajęła Dorota Konarkowska (kl. V a), drugie miejsce zajęła Aleksandra Spychalska (kl. V b), trzecie miejsce zajęła Natalia Adamczak (kl. V b). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

5. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Niebieski koralik” dla uczniów klas II. Konkurs odbył się 26 stycznia 2005 r. Wzięło w nim udział 16 uczestników, którzy indywidualnie rozwiązywali test z zakresu znajomości książki „Karolcia” M. Kruger. Pierwsze miejsce zajęła Monika Wojciechowska (kl. II b), drugie miejsce zajęły Joanna Szymendera (kl. II a), Kamila Garczarek (kl. II a), Martyna Mrozińska (kl. II b), trzecie miejsce zajął Krzysztof Świerkowski (kl. II a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

6. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Legendy i podania naszego regionu” dla uczniów klas V. Konkurs odbył się 7 marca 2005 r. Wzięło w nim udział 16 uczestników, którzy indywidualnie rozwiązywali test. Pierwsze miejsce zajęła Marlena Demeszuk, drugie miejsce zajęli Joanna Jędrzejczak, Kornelia Czeszyk, Jacek Jędrzak, trzecie miejsce zajęła Dorota Konarkowska. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

7. Udział w gminnym konkursie „Moja miejscowość wczoraj i dziś”. W konkursie ogłoszonym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Klęki i Chociczy. Zadaniem uczestników było przedstawienie historii, tradycji, folkloru i teraźniejszości swojej miejscowości w formie opowiadania. Przyznano 3 nagrody. Jedną z nich otrzymała Patrycja Nawrocka (kl. VI a) ze szkoły w Klęce.

8. Wiosenna zbiórka książek. Biblioteka szkolna wzięła udział w akcji „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Wiosenną zbiórkę książek zorganizowało Przedszkole w Chociczy, które działało w imieniu Fundacji ABC XXI. Akcja trwała przez cały marzec. Biblioteka szkolna zebrała 64 książki. Zostały one przekazane do Domu Dziecka w Górze przez lidera akcji.

9. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Czytelniczego „Świat baśni H. Ch. Andersena”. Organizatorami konkursu była biblioteka szkolna w Klęce i Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas III – IV. Przebiegał w dwóch etapach: szkolnym (pisemny test) i międzyszkolnym (współzawodnictwo indywidualne). W naszej szkole wzięło w nim udział 35 uczniów. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowały się: Kamila Stachowiak (kl. III b), Agnieszka Graczyk (kl. III a), Agnieszka Duda (kl. IV b), Dagmara Świerkowska (kl. IV b). Etap międzyszkolny odbył się 26 kwietnia 2005 r. w nowomiejskiej czytelni. Wzięło nim udział 15 uczniów ze szkół podstawowych w Klęce, Chociczy, Kolniczkach i Boguszynie. Przed konkursem odbyło się krótkie przedstawienie na temat życia i twórczości H. Ch. Andersena przygotowane przez bibliotekę publiczną. Po inscenizacji rozpoczęły się rozgrywki finałowe. Pierwsze miejsce zajęli: Dagmara Świerkowska, Marzena Mikołajczak, Łukasz Frączek. Drugie miejsce zajęły: Aleksandra Janicka, Maja Goździcka, Kinga Jakubowska, Marta Kwiecińska. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

10. Zorganizowanie apelu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Dnia 25 kwietnia 2005 r. odbył się apel dla uczniów klas I – VI. Najpierw uczestnicy obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów kl. V a. Potem dyr. szkoły wręczyła najlepszemu czytelnikowi Marlenie Demeszuk (kl. V a) książkę, a 43 wyróżnionym czytelnikom słodycze.

11. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moja ulubiona baśń H. Ch. Andersena” dla uczniów klas I. Konkurs odbył się 29 kwietnia 2005 r. Wzięło w nim udział 26 uczniów. Każdy uczestnik wykonał ilustrację do jednej baśni H. Ch. Andersena. Nagrody książkowe otrzymali: Weronika Matuszak (kl. I b), Teresa Szymczak ( kl. I b), Michał Adamczak (kl. I b), Magdalena Jakubowska ( kl. I b), Łukasz Bogaczyński (kl. I a), Mateusz Wojciechowski ( kl. I a), Tomasz Domagała ( kl. I a). Z prac uczniów powstała książeczka, którą dzieci mogą oglądać w czytelni.

11. Zorganizowanie Konkursu Pięknego Czytania. W konkursie, który odbył się 19 maja 2004 r., wzięło udział 25 uczniów klas II. Każdy uczestnik głośno czytał wylosowany tekst (fragment lektury dla klasy II). Pierwsze miejsce zajęli Krzysztof Dudek (kl. II b) i Jakub Twardowski (kl. II a), drugie miejsce zajęli Sandra Kiżewska (kl. II a) i Albert Ostrowski (kl. II b), trzecie miejsce zajęli Magdalena Jakubowska (kl. II b) i Bartłomiej Półtorak (kl. II a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

12. Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Znam przygody Harry`ego Pottera”. Konkurs odbył się 19 maja 2004 r. Wzięło w nim udział 33 uczniów klas II – VI, którzy indywidualnie rozwiązywali test. Uczestnicy byli dobrze przygotowani. Pierwsze miejsce zajęli Sandra Janicka (kl. VI a) i Jacek Jędrzak (kl. IV a), drugie miejsce zajęła Lidia Janicka (kl. VI a), trzecie miejsce zajęła Kornelia Czeszyk (kl. IV a). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

13. Zorganizowanie kiermaszu książek z okazji Dnia Dziecka.

14. Pomoc uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – pomoc w doborze literatury, porady indywidualne.

15. Pomoc uczniom wymagającym szczególnej opieki:
a) nauka czytania – zajęcia dla uczniów klas I – III,
b) udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji oraz pomoc w ich odrabianiu,
c) wskazywanie odpowiedniej literatury – porady w wyborach czytelniczych,
d) zachęcanie do korzystania z księgozbioru podręcznego.

16. Praca z aktywem czytelniczym: owijanie książek, przygotowanie apeli, wystawek, informowanie o wynikach czytelnictwa uczniów na lekcjach wychowawczych.

17. Przygotowanie wystawek:
a) 150. rocznica urodzin Antoniny Domańskiej (wrzesień)
b) Twórczość J. R. R. Tolkiena ((wrzesień)
c) Twórczość Jerzego Broszkiewicza (październik)
d) Życie i twórczość Juliana Tuwima (grudzień)
e) Polska Wigilia (grudzień)
f) Kornel Makuszyński – autor książek dla dzieci i młodzieży (styczeń)
g) W świecie baśni (marzec)
h) Twórczość Hanny Ożogowskiej (maj)