UKS "Ziółka" Klęka Mistrzyniami Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt w kategorii under - 10 ! Trener: Ireneusz Janicki, skład: Laura Cichoń, Sandra Cichoń, Agata Kaczmarek, Alicja Krzykos, Sandra Orwat (wszystkie Klęka), Karolina Berdyszak (Rogusko), Martyna Boguszyńska (Kórnik) ,Klaudia Nogalska (Poznań), Roksana Skoracka (Kluczewo), Kamila Żarnecka (Kalisz - królowa strzelczyń turnieju - 7 goli).

2013 - ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY

11 października


Od 2011 roku w programie
BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Magia doświadczeń"
zarejestrowana w Kuratoium Oświaty w Poznaniu WKWiO.5361.2.8.2013 PREZENTACJA MAGIA DOŚWIADCZEŃ

NAJNOWSZE INFORMACJE NA NASZYM PROFILU FACEBOOK ! LUBIĘ
15 stycznia 2014 - Prezentacja multimedialna dla klas III - VI
Dwustronny Partnerski Projekt Szkół:
„Unsere Welt-Ein Lebensraum für Alle”
Pobyt dzieci w niemieckim Eisenhüttenstadt.

Dwustronny Partnerski Projekt Szkół:
„Unsere Welt-Ein Lebensraum für Alle”
(„ Nasz świat- miejscem życia dla wszystkich”)
Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

I. Informacje o projekcie

1. Dwustronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius realizowany jest w Zespole Szkół w Klęce - Polska oraz w szkole specjalnej Pestalozzi (koordynator projektu) w Eisenhüttenstadt- Niemcy, w okresie sierpień 2013–czerwiec 2015.

2. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie.”

3. Celem projektu jest nabycie i rozwijanie poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK kluczowych kompetencji związanych z tematyką: środowisko naturalne.

Uczniowie uczą się ze sobą komunikować, publikując własne wykłady, rozwijają swoje umiejętności pisania i uczenia się przedstawiają treści w różnych formach (plakaty, portfolio, spektakl teatralny).

Przez otwarte i ukierunkowane na projekt metody nauczania zmieni się rola ucznia. Uczniowie rozwiną swoje umiejętności, zdolności i kompetencje społeczne. Uczestnicy projektu dowiadują się i doświadczają poprzez swoją pracę w oraz z naturą- jaką rolę odgrywa człowiek w przyrodzie. Zdają sobie sprawę z wpływu własnego zachowania jako ludzi we własnym regionie i uczą się wyciągać wnioski. Poprzez wzajemne aktywne poznawanie się i naukę komunikacji, projekt przyczyni się do zmniejszenia narodowych uprzedzeń wśród wszystkich uczestników dzięki rozwijaniu wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumieniu jej wartości.

4. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.

5. Językiem roboczym projektu jest język niemiecki.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.