Zespół Szkół w Klęce

Dyrektor: Róża Doerffer-Jambor
Wicedyrektor: Katarzyna Moś
Województwo: wielkopolskie
Powiat: średzki
Gmina: Nowe Miasto nad Wartą
Ulica/wieś: Klęka
Kod pocztowy: 63040
Miejscowość: Klęka
Poczta: Nowe Miasto nad Wartą
Telefon: 612874074
Faks: 612866056
E-mail: spkleka@go2.pl
WWW: www.spkleka.pl lub www.spkleka.eu
Nazwa organu prowadzącego szkołę: Gmina Nowe Miasto nad Wartą