www.szkolabezprzemocy.pl

kontakt z organizatorem : Artur Pachala
koordynator szkolny: Justyna Szczepaniak
zespół realizujący: Anna Gabrysiak, Renata Janicka, Monika Kula, Katarzyna Moś,
Teresa Rudowicz, Szymon Cypryan

NASZE DZIAŁANIA:

"Dobre obyczaje na co dzień i od święta"
- opracowanie i realizacja programu Róża Doerffer-Jambor

Opis programu : podjęcie zagadnienia savoir-vivre,co stanowi nieodłączny element programu wychowawczego szkoły. W obecnych czasach, należy z cała odpowiedzialnością uświadomić młodym ludziom, że powszechnie obowiązujące normy przyjęte w społeczeństwie stanowią podstawowy element życia.
Program ma na celu:
- zapoznać uczniów z obyczajami panującymi w naszej społeczności (rodzaj zachowania jest rezultatem respektowania odpowiednich funkcjonujących społecznie norm i reguł kulturowych),
- pokazać, jakie działania należy podejmować w toku codziennych kontaktów w stosunku do członków szkolnego i poza szkolnego społeczeństwa,
- przypomnienie podstawowych zasad komunikowania się, jako elementu niezbędnego w kontaktach międzyludzkich (werbalne i niewerbalne komunikaty),
Zagadnienia realizowane w toku zajęć:
- zawieranie znajomości i przedstawianie innych samego siebie,
- przywitań i pozdrowień słownych,
- zachowań w miejscach i sytuacjach publicznych,
- zachowań na „ łonie natury” (w lesie, na pikniku, na wycieczce…),
- postępowania w sytuacjach konfliktowych,
- zachowania się wobec kolegów, koleżanek,
- higiena ciała i stosowne ubieranie się w zależności od sytuacji i miejsca ( uroczystości rodzinne, szkolne, towarzyskie…)


24 października - Akademia filmowa ! Kino łagodzi obyczaje ! Prowadzenie: Monika Kula, Justyna Szczepaniak

Współpraca:

W roku szkolnym 2007/2008 JAROCIN XXI dzięki dofinansowaniu z Gminy Jarocin i Polskiego Istytutu Sztuki Filmowej oraz pomocy kina „Echo” w Jarocinie rozpoczął cykl edukacyjny: „Szkolna Akademia Filmowa”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Na poziomie szkoły podstawowej prezentowane są różne gatunki filmowe (poczynając od kina niemego, poprzez baśń, komedię, aż po dokument).
Zajęcia prowadzone są systematycznie raz na 3 tygodnie począwszy od września 2007. Kolejnych 6 spotkań (obejmujących pierwszy semestr 2007/2008) składa się z krótkiego wprowadzenia i projekcji filmowej. Każdy nauczyciel uczestniczący w zajęciach otrzyma po ich zakończeniu materiały dydaktyczne, na bazie której będzie mógł przeprowadzić zajęcia lekcyjne w oparciu o obejrzany film.
Szkoły podstawowe rozpoczęły cykl „Brzdącem” Charliego Chaplina we wtorek 11 września. Uczniowie z 6 szkół podstawowych i gimnazjów (SP 2, SP 4, SP 5, SP 3, SP w Łuszczanowie i Zespołu Szkół w Klęce, oraz Gimnazja nr 3 i 5) mieli wyjątkową okazję obejrzeć film niemy tak jak był on pokazywany w czasach początku kina - z muzyką na żywo, akompaniamentem tapera, któremu towarzyszył saksofon i perkusja. Pierwszy film obejrzało prawie 300 uczniów. Kolejnym filmem był gatunek fantasy w postaci Harrego Pottera i Zakonu Feniksa, a ostatnio obejrzanym filmem był film dokumentalny Macrocosmos.
Akademią Filmową objęte są klasy 4-6 z Zespołu Szkół w Klęce. Po każdym seansie zostają przeprowadzone lekcje na bazie karty pracy przygotowanej przez polonistkę – Monikę Kulę. Cykl jest włączony w ścieżki międzyprzedmiotowe oraz Szkolny Program Profilaktyki Antyuzależnieniowej.
Program koordynują: Justyna Szczepaniak i Monika Kula


24 października - Dotacja dla Zespołu Szkół w Klęce !
"Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - 15.000 zł !

Szczegóły na stronach
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu